תמא 38 הריסה ובנייה

מידע מקצועי

הריסה של מבנה קיים ובנייה של יחידות דיור חדשות, במסגרת תמ"א 38, בהתאם למגבלות תכנוניות קיימות ובכפוף לאישור מחלקת ההנדסה ולהלן פירוט:

 

  • מרתפי חניה + מתקני חנייה
  • קומת קרקע הכוללת יחידת דיור, מתקנים טכניים, לובי כניסה, חדרי שרות וחניות.
  • קומות טיפוסיות
  • קומת גג עליון ומערכות טכניות

 

השירותים האדריכליים כוללים, בין השאר; הכנת תדריך הכולל מידע פרטני של הפונקציות הנדרשות, הכנת סקיצות ראשוניות לאישור הלקוח, הגשה לעירייה בתיאום עם היועצים, קבלת אישורים והיתר בנייה, תכנון מפורט בתיאום עם היועצים, תכניות עבודה בתיאום עם היועצים ופיקוח עליון.

כספי אדריכלים

03-6733752​