תמא 38 חיזוק מבנים קיימים

מידע מקצועי

תכנון אדריכלי במסגרת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38, הכרוך בהכנת הגשה לעירייה להיתר עבור תוספת של יח"ד חדשות לבניין הקיים .

 

הפרויקטים כוללים, בדרך כלל; הוספת ממדים ומרפסות לדירות הקיימות, הוספת מעלית וחניות, תוספת קומות על המבנים הקיימים , תכנון חדש לקומות המתווספות, תכנון קומת קרקע ולובי, שיפוץ החזיתות ועיצוב ארכיטקטוני כולל לבניין, הכל בהתאם למגבלות תכנוניות קיימות ובכפוף לאישור מחלקת ההנדסה בעירייה .

 

ולהלן פירוט:

 

  • מרתפי חניה + מתקני חנייה
  • קומת קרקע הכוללת יחידת דיור, מתקנים טכניים, לובי כניסה, חדרי שרות וחניות.
  • קומות טיפוסיות
  • קומת גג עליון ומערכות טכניות

 

השירותים האדריכליים כוללים, בין השאר; הכנת תדריך הכולל מידע פרטני של הפונקציות הנדרשות, הכנת סקיצות ראשוניות לאישור הלקוח, הגשה לעירייה בתיאום עם היועצים, קבלת אישורים והיתר בנייה, תכנון מפורט בתיאום עם היועצים, תכניות עבודה בתיאום עם היועצים ופיקוח עליון.

כספי אדריכלים

03-6733752​