יזמות א. אופקים קבלני בניין בע"מ

הריסת שני בניינים קיימים על חלקות נפרדות ופינוי 14 דיירים. ההצעה כוללת בניית שני בנייני מגורים בני 7 קומות טיפוסיות ודירות גג מעל קומת קרקע המכילה דירות גן.

בתיאום עם הרשות הפרויקט יוגש כמגדל במסגרת תב"ע בסמכות מחוזית.

 

 
 

יזמות: א. אופקים קבלני בניין בע"מ 

 

 

החיל 57 & 59 רמת גן 

פרויקטים תכנית בינוי ערים

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים כללי