יזמות: יצחק בוארון בע"מ

הכנת תכנית בינוי ערים בסמכות מחוזית עבור פרויקט משולב בגוש 6157 חלקה 652 הכולל; פינוי 3 חנויות קיימות, גן ילדים ויחידת דיור והקמת מבנה בן עשר (10) קומות הכולל;

קומת קרקע מסחרית

שלוש (3) קומות משרדים

שש (6) קומות מגורים, סה"כ 18 יח"ד.

 

 

עוזיאל 92 רמת גן

פרויקטים תכנית בינוי ערים

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים כללי