צבי כספי פרויקטים

בית ספר תיכון בני ברק

 

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים