צבי כספי פרויקטים

בית תלמוד תורה- אגודת שתילי זיתים

 

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים