צבי כספי פרויקטים

הצעה למבנה תעשייה - פתח תקווה

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים