צבי כספי פרויקטים

הצעה לבית כנסת ויזניץ בני ברק

 

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים