צבי כספי פרויקטים

בית כנסת הרב רבינוביץ פתח תקווה

 

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים