צבי כספי פרויקטים

פנימייה שדה חמד

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים