צבי כספי פרויקטים

מגורים שדה חמד

כספי אדריכלים

03-6733752​

פרויקטים